Performances

W moich akcjach opieram się na bezpośrednim kontakcie. Za pomocą prostych gestów i rożnego rodzaju podstępów, pragnę zmusić do refleksji na temat sposobów odczuwania świata. Kładę duży nacisk na podniesienie wagi bezpośredniego kontaktu. W moich performance’ach opowiadam o związkach pomiędzy budowanym i odbieranym (publicznym) wizerunkiem.