Statements

„Jestem elementem. Suwerenną i niepodległą cząstką wielkiego systemu. Każde nowe doświadczenie, każdy napotkany człowiek, wszystkie wewnętrzne refleksje są ogniwami, które zespalają mnie z tym systemem. W moich pracach ukazuję mój stosunek do tej idei – idei absolutu, idei mojego absolutu, idei uniwersalnego absolutu, którego wszyscy jesteśmy częścią.”

„Pozostawić ślad, znaczy użyć pewnej strategii komunikacji – wykorzystać schematy myślowe i różne metody zapisu mając nadzieję na to, iż wybrany mechanizm zadziała w określony sposób. W moich pracach opowiadam o tych strategiach pokazując jednocześnie wielość punktów widzenia. Każda metoda oparta o znak, symbol czy metaforę posiada bowiem sporą dozę nieokreśloności i daje możliwość na odkrycie w niej nowych wartości – tych niezamierzonych, czystych i pierwotnych.”

„Za każdym razem, gdy wypowiadamy Pytanie, powołujemy do życia ogromną, wręcz nieskończoną potencjalność. Zawieszona pomiędzy Roszczeniem jakie budzi pytający i Zobowiązaniem jakie podejmuje zapytany, mówi o intencjach zarówno jednego jak i drugiego. To właśnie w relacji między nimi; w tym bezgłośnym dialogu rodzi się świadomość naszej odrębności. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność, aby nigdy nie zmarnować szansy, jaką daje nam takie spotkanie.”