Prace

W moich pracach zwracam więc uwagę na proces – wskazuję obszary, w których szeroko rozumiane ZACHOWANIE ma szansę uwypuklić swój jednostkowy sens, stając się przez to bardzo konkretne i uniwersalne zarazem. Posługuję się, z reguły, dość prostymi środkami, które jednak zebrane i zorganizowane wobec konkretnego kontekstu potrafią działać wielopłaszczyznowo.

Żyjemy w rzeczywistości ogarniętej przez nowe technologię, cyfryzację, wszechobecną ekonomię czyli substancje, które to w bezkompromisowy sposób zaburzają nasze poczucie jedności i ciągłości. „Tu i Teraz” zostało zmultiplikowane, rozmyte, rozszczepione i pozostaje okryte mgłą niepewności. Nasza jednostkowa i społeczna „substancja” coraz bardziej przypomina przysłowiową „szarą masę”. Tę materię trzeba nam odkryć na nowo; zrozumieć jej nowy sens i specyfikę. Dlatego jednym z obszarów moich artystycznych poszukiwań, jest analiza pewnych bardzo szczególnych substancji. Używając ich, dla celów artystycznych, w sposób, który uszanuje i wykorzysta ich specyfikę, chcę wykazać jak wiele istnieje między nimi punktów stycznych; ukazać ogrom analogii oraz mnogość możliwych do przeprowadzenia interpretacji, które z tych związków wynikają. Cytując słowa Josepha Beuysa, interesuje mnie raczej:

„…MATERIAŁ i właśnie transformacja SUBSTANCJI […] niż tradycyjne estetyczne rozumienie piękna zjawisk. Jeżeli twórczość pozostaje w związku z transformacją, zmianą i rozwojem substancji, to może dotyczyć wszystkiego w świecie i przestaje być ograniczona jedynie do sztuki.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *